Gebruikersvoorwaarden

Reglement voor actieve leden

 • Actieve leden dienen minstens 21 jaar zijn
 • Actieve leden dienen al enige ervaring met cannabis te hebben.
 • Voorafgaand aan het lidmaatschap dien je op intakegesprek te komen. Tijdens het intakegesprek wordt er gepeild naar hoeveel cannabis jij consumeert en op welke manier.
 • Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar.
 • Twee- of driemaandelijks kunnen actieve leden hun plantje dat door de club gekweekt werd komen afhalen. Deze cannabis mag niet doorverkocht worden aan derden.
 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden in het lokaal waar de bijeenkomsten van de vzw doorgaan.
 • Men mag de naam en de doelstelling van de vzw niet misbruiken noch schade toebrengen in één of andere vorm.
 • Als je medicijnen slikt, raadpleeg dan eerst een arts alvorens de cannabis te consumeren. Rook niet wanneer je zwanger bent.
 • Bij het roken van cannabis komen stoffen vrij (teer en koolmonoxide) die de longen beschadigen. Cannabis hoef je niet te roken, er zijn gezondere manieren om cannabis te consumeren! Je vindt info op onze website over vaporiseren.

Geniet maar met mate!

Reglement voor sympathiserende leden

 • Sympathiserende leden steunen de club zonder dat wij een plantje voor hen verzorgen.
 • Ze worden uitgenodigd voor evenementen en lezingen en kunnen genieten van de ledenkorting.